LIKIMAS
Galimas aiškinimas
Kraštas apaugęs kalnais, auga rugiai;<br />Jis apibarstytas medžiais, briedis gyvena.
Gimimo dienos
kodai


Suprask mane ir būk laimingas.<br />
Aš esu tavo gyvenimas, nekaltink manęs.
Keturi likimo
stulpai


Laikrodis plaka - plaka širdis,<br />Jie skuba ir man nėra lengviau.
Dvylika
sėkmės rodiklių


Aš čia gyvenu, rašau poeziją,<br />Ir kiek laiko yra proto? Kokia jėga nakties tamsoje<br />O čia tu esi svečias su gyva siela.
Devynių
rūmų astrologija


Ugnis sklando į mano kraštą<br />Išbandykite laumių pasiuntinio sostą!
Žvaigždžių-Skaitinė
numerologija


Kiek žvaigždžių ir iš kur jos atsirado<br />
Kas ten gyvena, ar jis laimingas?
Dvidešimt aštuoni
žvaigždynai


Laužai dega - siela juokiasi<br />Žvakė yra čia, ir aš sukramčiau. Kas yra danguje, mes nežinome, Pažvelk į save, ten daug tamsos. Miegodamas matau sapną<br />O tada atsikeliu ... o kur jis? LIKIMAS
ir
žvaigždės skaitmeninis
kalendorius
Rasti jį, aš pažadėjau,<br />Ir štai aš ieškau, bet kur tai panaudoti? Yra knyga, kurią skaitau,<br />Atėjo žinia, tamsa aplink mus. O Kaunas kartais yra gražus,<br />Bet šią valandą aš miegu, o jis?
Lietuva Tamsa Siela Horoskopas
Saulės pasaulisTeksto vertimas Paieška Išpardavimas
Privati nuosavybė:
dar ne gimusius vaikus ir tuos, kurie ankščiau nustatyto laiko (iki 60 metų)
išėjo iš Saulės Pasaulio - i Tamsos Pasaulį.