Likimas Likimas-Dalia Gimimo dienos kodai Kodai Keturi Likimo Stūlpai

Penkiolika pranašystes stadijų

Žingsnis po žingsnio instrukcija del pilnos pranašystės.
Ką ir kokia seka turiu padaryti, norėčiau išanalizuoti savo ar kitą asmenį Likimą.

1. Konvertuokite savo gimimo datą į Keturių Likimo stulpų schemą.
2. Pridėkite dangaus kamiena į valandos stulpą.
3. Žiūrėkite dienos stulpą. Dangaus kamienas dienos stulpą yra asmenybė. Identifikuokite asmenybės elementą.
4. Nustatykite, koks stiprus yra asmenybės elementas. Įvertinkite: stiprią ar silpną asmenybę, atsižvelgdami į metų laiką
kuria žmogus gime, taip pat palaikančių elementų - skaičius ir kokybė.
5. Apibrėžkyte palankus ir nepalankus Elementai del asmenybėi.
6. Apibrėžkite antra Elemėnta geriausias pagal jegą ir antras nepalankūs del asmenybėi.
7. Nustatykite, kurie elementai tinka įvairiems gyvenimo aspektams: galiai, turtui, savarankiškumui, išsilavinimui, intelektui.
8. Įdienykite elementus, kurios lieidžia įvairius žmogaus santykis: su mama, tėvu, draugais, su žmona (viru), su vaikai.
9. Apibrėžkite kitas savybes Likimo tokie kaip: karjera, sveikata, charakteris, nesėkmės, rimtas klaidingas skaičiavimas, trūkumai, taip pat atmetimas.
10. Nustatykitė Sekmės Stulpą nuo Menesinio Stūlpo.
11. Apskaičiuokite amžių, nuo kurio prasidės Sekmės Stūlpos ataskaita.
12. Naudodamiesi 7 ir 8 žingsnių rezultatais, „pereikite“ po Sėkmės Stulpos istoriją, kad sužinotumėte apie žmogaus gyvenimą, norėdamas pažinti žmogaus gyvenimą, jį tekės jsklandžiai arba priešingai, ji bus pilna kliūčių.
13. Apsvarstykite Sekmės Stulpa, lemiančių dabartinį žmogaus gyvenimą, poveikį. Ar ši įtaka yra palanki?
14. Pažvelkite į einamųjų metų elemento įtaką. Ar asmuo palaikomas, ar šis poveikis nėra geras.
15. Žinokite apie žmogaus problemos pobūdį ir tada nuspręskite, ką daryti.

Keturi Likimo Stulpai
(sučžu-minšu)

1. Atverskite vakarietišką datą 1946 06 06 12:00 pagal
Keturių Likimo Stulpų schemą.

Gimimo Kortelė
ValandaDienaMėnuoMetai
MB O
М3 Z

Valandos stulpas
nustatykite valandos žemės atšaką pagal Lentelė : 1 arba 2.

Lentelė 1
Dangaus
stulpai
Energija
ir elementas
Žemes
atšaką
Energija
ir elementas
GyvunaiVakarų laikas
(dvivalandys)
ДJang MedisB-> Jang VanduoŽiurkė23:00-01:00
дJin Medisз-> Yin ŽemėJautis01:00-03:00
OJang UgnisД-> Jang MedisTigras03:00-05:00
oJin Ugnisд-> Jin MedisTriušis05:00-07:00
ЗJang ŽemėЗ-> Jang ŽemėDragon07:00-09:00
зJin Žemėo-> Jin UgnisGyvatė09:00-11:00
MJang Metal O->Jang Ugnis Arklys11:00-13:00
мJin Metalz-> Jin ŽemėOžka13:00-15:00
BJang VanduoM-> Jang MeтaллBeždžionė15:00-17:00
вJin Vanduoм-> Jin MeтaллGaidys17:00-19:00
ДJang MedisZ-> Jang ŽemėŠuo19:00-21:00
дJin Medisв-> Jin VanduoKiaulė21:00-23:00

Lentelė 2
Vakarų
laikas
Žemės
atšaką
Gyvunai
23:00-01:00BŽiurkė
01:00-03:00зJautis
03:00-05:00ДTigras
05:00-07:00дTriušis
07:00-09:00ЗDragon
09:00-11:00oGyvatė
11:00-13:00O Arklys
13:00-15:00zOžka
15:00-17:00MBeždžionė
17:00-19:00мGaidys
19:00-21:00ZŠuo
21:00-23:00вKiaulė
Užpildykite rasti raidę į apatinėje tuščią stulpelijė „Valanda“ Gimimo kortelėje.

Gimimo Kortelė
ValandaDienaMėnuoMetai
MB O
ОМ ЗZ

2. Identifikuoti dangaus kamieną pirma valanda (dvivalandys), gimimo dienos raidė - 0, pagal dangaus kamiena - M, dienos stulpą:

Lentelė 3
DienoskamienasKamienas pirmos valandos
23:00-01:00
Д->з->Д
д->M->O
O->м->З
o->B->M
З->в->B

Po to, kai radai Dangaus kamiėną pirmos valandos (dvivalandys) - raide O, po Lentelė 4, skaičioją kamiėnos vertikaliai pasukta žemyn arba „Liniotėje“ 5, skaičioją kamiėnai pirmyn, nustatykitė dangaus kamiėną septintiems dvivalandžiam: 11:00-13:00 - O
Jei reikia, galite įdiegti dangaus kamiėnai visas valandas (dvivalandėles) dienas, apskaita nuo kamiėna pirmos valandos (dvivalandėle) Gimimo dienos.
Lentelė 4
Stulpai
(dvivalandys)
Dangaus kamienas valando stulposė Valandos
atšaką
Vakarų
laikas
PirmasДд OoЗ зMм BвB 23:00-01:00
AntrasдOoЗ зMмBв Дз01:00-03:00
TrečiasOoЗз MмBвД дД03:00-05:00
KetvirtasoЗзM мBвДд Oд05:00-07:00
PenktasЗзMм BвДдO oЗ07:00-09:00
ŠeštasзMмB вДдOo Зo09:00-11:00
SeptintasMмB вДдOo ЗзO11:00-13:00
AštuntasмBвД дOoЗз Mz13:00-15:00
DevintasBвДд OoЗзM мM15:00-17:00
DešimtasвДдO oЗзMм Bм17:00-19:00
VenoliktasДдO oЗзMм BвZ19:00-21:00
DviliktasдOoЗ зMмBв Дв21:00-23:00

"Liniotė" 5
O-o-З-з-M-м-B-в-Д-д-O-o->

Pavyzdys
OoЗз MмBв ДдOo
12345 678910 1112
Į viršutinį kortelės stulpelį „Valanda“ užpildykite rastą raidę В

Gimimo žemėlapis

Lentelė
ValandaDienaMėnuoMetai
ВM BO
ОМ ЗZ

Penkių elementų teorija
Kas yra elementai?
Penki elementai: Metalas, Medis, Vanduo, Ugnis ir Žemė laikomi pagrindinėmis Visatos energijomis.
Visi reiškiniai Visatojė, kaip materialūs, taip ir nę materialūs yra šių penkių elementų sąveikos rezultatas. Elementai yra tiesiogiai susiję su visais mūsų gyvenimo aspektais. Pvz., pavasarys yra laikomas su Medžiu susijęs metų laikas; natos Lia muzikoje - tai garsas, nurodantis Vanduo elementą; balta spalva siejama su Metalais, o juoda - Vandiens spalva; pietų kryptis yra susijusi su Ugnimi, o skrandys žmogaus yra organas, kuris nurodo Žemę. Buvo laikoma, kad Qin dinastija yra susijusi su Vanduo elementu, todėl pirmasis Qin imperatorius dėvėjo juodus drabužius ir turėjo juodą juostą. Nors Penki elementai vadinami reiškinių, su kuriais susiduriame kasdieniame gyvenime, pavadinimais, jie neturėtų būti laikomi fiziniais objektais.
Tikriausiai tai yra penkios nematomos ir tarpusavyje sąveikaujančios energijos rūšys, kurios yra pagrindinės pamatinis judančios Kosmoso jėgos. Tačiau kartu su tuo kiekvienas elementas turi savo fizinio simbolio savybes. Pavyzdžiui, Medžio elementas valdo pavasarose. Jis pasižymi žalia spalva ir yra kontroliuojamas Žemės elemento. Nes mažos medžio šaknys geba giliai įsiskverbti į storąją žemę. Taigi „fiziniai“ vardai padeda suprasti Elementų esmę. Žmogus Visatuojė iš viso yra tik mažas daiktas, ir jis taip pat laikosi Visdatuos įstatymų ir užima atskirą vietą jos struktūroje. Palaiminta penkių elementų kompozicija ir mūsų Likimas taip pat yra derinama. Žmonių Likimo skirtumus galima paaiškinti Penkių elementų proporcijų skirtumais.

Penkių elementų sąveika
Penki elementai nėra statiški, vieną kartą ir visam laikui įdiegti. Jie nuolat įsikūrę įvairiuose padetyjė vienas su kito ir manoma, kad visi judesiai ir visatos pokyčiai Visatoje galutinėje sąskaitoje atsiranda žmonėms, daiktams ir įvykiams, yra šių pagrindinių jėgų sąveikos padarinys ir yra jų veikiamas. Kita vertus, Visata nėra chaosas o elementai elgiasi vienas su kitu pagal tam tikrus įstatymus.
Šie įstatymai vadinami:

Išsiplėtimo ir Sugriovymo Ciklas

Lentelė 6
Išsiplėtimo Ciklas->Metalas-> Vanduo->Medis-> Ugnis->Žemė-> Metalas->
Sugriovymo Ciklas->Metalas-> Medis->Žemė-> Vanduo->Ugnis-> Metalas->

Išsiplėtimo Ciklas, kiekvienas elementas laiko (išlaiko) dar vieną elementą, dėl ko asiranda uždarą grandinė. Tai harmoningi santykiai, panašūs į motinos ir vaiko santykius.
Sugriovymo Ciklas atvirkščiai, siekia nustatyti konfliktinius santykius, kuriose kiekvienas Elementas sugriovė koks nors kitas Elementą.
Pasaulis atgyja penkių pagrindinių jėgų bendradarbiavimo dėka. Penkių elementų teorija paverčia tiltą tarp žmogaus ir Visatos. Būtent jos pagrindu mąstytojai sukūrė Likimą - žmogaus gyvenimo analizės sistemą. Ši sistemą leidžia atrasti ir pranašauti Visatos galimybę poveikių kiekvienam asmeniui per savo gyvenimo procesą.
Gali atrodyti visiškai nepaaiškinama, kad sudėtinga įmontuota Visatą ir žmonių bendruomenė su daugybe jos ryšių, gali būti redukuotas į Penkių elementų sąveiką. Tačiau kinų Kinų akupunktūra ir žolininkystė taip pat remiasi ta pačia paprasta teorija. Ši kinų praktika yra tūkstančius metų sena, o jos veiksmingumas gydant daugelį ligų tapo svarbiausių medikų dėmesio centre. Penkių elementų sąveika ne tik kontroliuoja žmogaus vidinių kūnų funkcijas, bet ir formuoja mūsų gyvenimą ir Likimą.
Jei Didysis Įstatymą Visata laikosi, visiškai logiška, kad žmogus privalo jam paklusti.

Aiškinimas
Keturių likimo stūlpus

3. Pirmiausia iš šių aštuonių simbolių reikia pasirinkti elementą, kuris apibūdina žmogaus asmenybę.
Asmenybę visada teikia dangaus kamienas dienos Stulpą, likusi septynės elementų dalis nurodo artimiausią žmogaus aplinką: gyvenamąją aplinką, giminaičius ir draugus.
ValandaDienaMėnuoMetai
ВM BO
ОМ ЗZ

Pavyzdžiui, kadangi dangaus kamiėnas dienos Stulpą užima Jang Metalas, tapatybė taip pat pasižymi šiuo elementu. Šį žmogų galima vadinti „Jang Metalo vyru“. Įdiegus elementą, kuris nustato tapatybę, būtina išsiaiškinti, kaip ši tapatybė yra tarp kitų elementų šeimų. Visame pasaulyje galioja lygybės ir harmonijos principas. Bet koks perteklius kiek jėgos, tiek ir silpsnybės, tai disharmonija, reiškianti nesėkmę Likimė.
4. Nustatant elemento tapatybę, turime įsitikinti, ar jis yra stipras, ar silpnas kitų elementų šeimų atžvilgiu. Tam reikia ištirti du aspektus.

Du aspektai:
Elemento sezoniškumas ir kiekybinė elemento pusė.

Sezoniniai ciklai

Lentelė 7
Metų laikaiMetalasMedisVanduoUgnis
Pavasarismirštaklestėjimassilpnėjagimimas
Vasaragimimassilpnėjamirštaklestėjimas
Ruduoklestėjimasmirštagimimassilpnėja
Žiemąsilpnėjagimimasklestėjimasmiršta

Pavasaris:
Metalas

miršta
Medis

klestėjimas
Vanduo

silpnėja
Ugnis

gimimas
Gegužę ----------------------- Dominuoja ---------------------Žemė

Vasara

gimimas

silpnėja

miršta

klestėjimas
Rugpjūtis --------------------- Dominuoja -------------------- Žemė

Ruduo

klestėjimas

miršta

gimimas

silpnėja
Lapkritis -------------------- Dominuoja -------------------- Žemė

Žiemą

silpnėja

gimimas

klestėjimas

miršta
Vasaris ------------------ Dominuoja --------------------- Žemė

Pagal lentelę Metalas randamas palankiausiomis sąlygomis „dominuoja“ rudenį, Medis pavasarį, Vanduo žiemą, tuo tarpu Ugnis pasiekia piką -vasarą. Atkreipkite dėmesį į tai, kad lentelėje nėra Žemės; Žemė laikoma elementų, kuris yra visų kitų elementų bazėje ir dominuoja trečiąjį kiekvienų metų mėnesį. Jei Metalo žmogus gimė pavasarį, kaip matote lentelėje, šis Metalas yra silpnas, nes daug Metalo miršta. Bet jei šis Metalo žmogus būtų ruduo gimė, kai Metalas pasiektų savo viršūnę, tada Metalas jo asmenybės charakteryje, būtų stiprus. Kita vertus, Metalas, susijęs su žmogų asmenybė, kuris pavasarį gimė, neturi būti automatiškai laikomas silpnų.

Kiekybinė elemento pusė.
(Palaikančių elementų skaičius Keturių Likimo Stulpų sistemojė)

Be to, būtina atsižvelgti į kitus veiksnius, visų pirma, į daugelį veiksnių, tai yra tiek, kiek į palaikančių Keturių Stulpų sistemojė elementų.
Jei, pavyzdžiui, vyras Ugnis gimė žiemą, tačiau jo Keturių Stulpų sistemojė elementas Ugnis yra daug arba gerai pateikiamas Medžio elementė, kurįs palaiko Ugnį, tada žmogaus asmenybės Ugnįs sustiprės. Tokių būdų, prieš nusprendžiant apsispręsti dėl stipriosios ar silpnosios asmėns asmenybės, būtina pasirūpinti viskuo. Mūsų pavyzdyje asmuo Metalą gimė pavasarį (silpnas), bet jo Keturių Likimo Stulpų sistemojė gerai paroditas Žemės elementas (З - Z), kuris palaiko Metalą, ir dėl to METALAS asmenibės sustipres.

Išsiplėtimo CiklasMetalasVanduoMedis UgnisŽemė-> Metalas

Palaikant Žemės elementą, Metalo asmenybė tapo gana tvirta ir pasitikinti savimi.

Balansavimo stadija

5. Nustačius stiprią ar silpną šio asmens asmenybę, būtina identifikuoti palankus ir nepalankus del asmenybę Elemėntus. Šis etapas vadinamas Balansavimas ir labai svarbus numatant būsimą žmogaus gyvenimą. Visa Keturių Likimo Stulpo filosofija remiasi pusiausvyros ir harmonijos sąvokomis. Esmė ta, kad elementas, vaizduojantis žmogų, neturi būti per stiprus ar per silpnas. Ir viena, ir kita reiškia, kad žmogus jo savo gyvenime bus nelaimingas. Jei žmogaus asmenybė pasirodo pernelyg stipri, tada ši jėga reikia „nuslopinti“, arba "išlaisvinti" jo perteklių. Tai galima pasiekti naudojantis elementais, kurie sugeba „slopinti“ arba „išlaisvinti“ jos energiją. Tiesa, jei žmogų apibūdinantis elementas yra per silpnas, jį reikia palaikyti padedant kitiem, kuriė "nerštą" arba "palaiko" asmenybė.

Lentelė 8
Tapatybė -
per daug
stiprus
Išlaisvina
asmenybės
energiją
Sumažina
perteklinę
energiją
Asmenybė -
per daug
silpna
Pagimdė
reikalingą
energiją
Palaiko
asmenybės
energija
MedisМеtalasŽemė ir Ųgnis MedisVanduoMedis
ŽemėMedisVanduo ir Meтalas ŽemėUgnisŽemė
VanduoŽemėUgnis ir Medis VanduoMetalasVanduo
UgnisBoдaMeталл и Žemė UgnisДеревоOгонь
MetalasUgnisMedis ir Vanduo MetаlasŽemėMetalas

Mūsų pavyzdyje Metalo asmenybė yra stipri iš pirmo žvilgsnio, kviesdama Žemės elementą pagalbos ir pasitikinti savo sugebėjimais. Bet jos Keturių Likimo Stulpų sistemojė yra pakankamai Ugnies elemento, kuris sumažina per daug energijos (kaip matosi, Sugriovyimo Ciklas, Ugnis Sugriovė Metalą), ir Vanduo padės atitraukti ir užgesinti Metalo perteklinę energiją.
6. Kaip rodo Išsiplėtimo ir Sugriovymo Ciklas, Metalas, kurio viena pusė yra paimtas iš Medžio, o kitas gimė Vanduo, kuria to pačių metų daro jo liesia. Kovoją su vienų Elementų ir kito elemento Išsiplėtimo Metalų stiprumas susilpnės. Tiesa, jei Metalas yra per silpnas, būtina suteikti paramą, padidinant Žemės ir Metalo dydį, todėl kaip Žemė yra Metalo atžvilgių "motina" - ji anksčiau Metalo Išsiplėtimo Cikle. Turėjimas Metalo Elementą, kitose pozicijose galite padėti Metalo Asmenybei.

Išsiplėtimo CiklasMetalas-> VanduoMedisUgnis Žemė->Metalas
Sugriovymo CiklasMetalas-> MedisŽemėVanduo Ugnis->Metalas

Svarbiausia yra padaryti išvadą, kad kai žmogus yra per stiprus ar per silpnas, jis nėra sveikas. Tokiais atvejais asmuo, norėdamas patobulėti Likimą, turi gauti „vaistą“ kitų elementų palaikumą. Palankūs elementai gali padėti atkurti pusiausvyrą ir harmoniją. Tie patys elementai, didinantys disbalansą, nėra laikomi palankiais. Del to, kad „Žvaigždžių ir skaitmenų kalendoris" rodo kieno elementų įtakos, reikėtų tikėtis tą ar tą akimirką, galimė įvertinti Likimą savybes tam tikru laiko momentų, tiesiog stebiną tada: ar Elementų įtaką yra teigiama ar neigiama. Jei asmuo yra identifikuojamas kaip silpnas Metalas, tai jai palankus Elementai bus Žemė ir Metalas, nepalankus - Ugnis ir Medis.
Išsiplėtimo CiklasMetalas ->VanduoMedis UgnisŽemė ->Metalas
Sugriovyimo CiklasMetalas ->Medis ŽemėVanduoUgnis ->Metalas

7. Koks elementas yra Keturių Likiimų Stulpų schemojė, suteikiantys turtus?
Filologiniu požiūriu turtingumas yra objektas, kuris turi būti „pavaldus“ asmeniui. Todėl visiškai logiška, kad turtus teikia Elementas, kuris, vadovaudamasis Sugriovymo Ciklu, asmenybė pavergia save (sugriovynėją). „ Metalo“ žmogaus atvejų objektas yra Medžio elementas. Taigi Medžio elementas simbolizuoja turtingą gyvenimą jo Likimė.
Naudojamiesi šiuo metodu, schemoję „ Keturi Likimo Stulpai“ galite rasti elementą, atsakingą už bet kokius šaltinio duomenis (9 lentelė).
Po to, kaip buvo rastas elementas, kuris simbolizuoja jūsų gyvenimo turtus, kitas žingsnis: šio elemento galios įvertinimas.
Jei schemoję Turto elementų pozicijų yra daug, tai reiškia, kad pinigai ir turtas vaidins pastebimą vaidmenį šio žmogaus gyvenime.
Mūsų pavyzdyje, Metalo žmogui pinigai nežaidžia pastebimos vaidmėns. Jo gyvenimo tikslas bus kitas. Turtas, be abejo, nėra vienintelė svarbi mūsų gyvenimo dalis. Yra daug kitų sričių, kurios apskritai yra ir gali būti svarbesnės. Šioje lentelėje parodyta, kaip naudoti Keturi Likimo Stulpos diagramas. Galima aiškinti įvairius žmogaus gyvenimo aspektus palyginant individo ir kitų elementų santykį.

Lentelė 9
Elementas,
žmogaus
asmenybė
Turtas,
Pinigai
Valdžia
ir viešoji
pozicija
visuomenėje
Įštekliai
ir švietimas,
palaikymas,
avtoritetas
Intelektas
ir siekimas,
saviraiškos
Kolegos
ir draugai,
konkurentai
MedisŽemėMetalas VanduoUgnisMedis
ŽemėVanduoMedis UgnisMetalasŽemė
VanduoUgnisŽemė MetalasMedisVanduo
UgnisMetalasVanduo MedisŽemėUgnis
MetalasMedisUgnis ŽemėVanduoMetalas

Pagal gimimo datą mes taip pat galime nusistatyti savo įgimtas savybes ir žymiai sumažinti netinkamo pasirinkimo gyvenimo kelio tikimybę. Apskritai, jei gimimo datė, pirmenybė teikiama turtų elementui, žmogus yra linkęs turėti reikalų su pinigais ir finansais. Tiesa, jei elementai nė susiėti su turtų a, pavyzdžiui, su galią ir padėtimi apskritai, greičiausiai, kad žmogūs padarys karjerą valdžios srityje. jis gali tapti vyriausybės pareigūnų, bet kurios organizacijos administratoriumi ar profesine politika. Jei turto elemento Keturių Likimo Stulposė, galia yra šiek tiek per stipri, tačiau asmeninis Elementas automatiškai bus silpnas. Šiuo atveju turto elementas bus ne valdomas, tačiau nekontroliuojamoje Likimė nėra nieko gero. Galima viena iš šių situacijų.
Pirma, turto elementas yra apibrėžiamas kaip užkariautas asmenybės elementų. Jei atidžiai apsvarstysime Išsiplėtimo ir Sugriovymo Ciklą, pamatysime, kad elementas, kurį užkariavo asmenybė, gimė elementą, kuris galė užkariauti asmenybė. Dėl to galima padaryti išvadą: per didelis Turtas pavojingas asmenibėi, todel, kaip Turtas pagimdė elementą, kuris galė sugraudinti asmenybė. Mūsų pavyzdyje tapatybę suteikia Metalas, todėl turtui bus reikalingas Medis. Pagal Išsiplėtimo ciklą Medis veislės Ugnis, o pagal Sugriovymo ciklą Ugnis ardo Metalą, kurį tūrė Asmenybė.

Išsiplėtimo ciklasMetalasVanduoMedis-> UgnisŽemėMetalas
Sugriovymo ciklasMetalasMedisŽemėVanduo Ugnis->Metalas

Tokių būdų, jei rasite savo grandinėje Keturi Likimo Stulpai per daug stiprių Turto elementų, neturėtų tuoj pat daryti išvados kad jus galitė tapti perspektivų verslininkų. Būtina patikrinti: ar elementas yra dangaus kamiėnosė (Asmenybė) dienos Stūlpo, šiek tiek stiprus, kad žmogaus galėtų kontrojioti turtą ir šiek tiek mažinti Elemento stiprumą, asmenybės užkariavimas. Jei asmuo yra per silpnas, tada turtingumo elemento perteklius viršys tik perteklinį spaudimą ir nekintamo elemento, laimėjusio asmens, stiprumą.
Keturi Likimo Stulpai filosofija tvirtina: „Per didelis turtas yra nenaudingas sveikatai“. Žmonės su susilpnėjusia asmenybe, tačiau stipriu turtų ir galios elementų negali tapti automatiškai perspektyvūs verslininkai, keletas kylančių finansinių problemų gali atvėsti iki pralaimėjimų. Ekzistoją kitas vaizdas, kada Turtas didelis, tačiau galios Elementas nėra labai stiprus. Toks Likimas nutinka žmonėms, kurių karjera yra glaudžiai susijusi su pinigais, tačiau jie neturi galimybės jų turėti.
Pavyzdžiui, banko tarnautojas gali praleisti daug laiko skaičiuodamas pinigus, tačiau tai nėra verta pinigų ir nereikėtų tam išleisti. Taigi nesidžiaukite per daug, jei savo gyvenimo schemoje rasite stiprų gerovės elementą.
Būtina papildomai patikrinti Keturi Likimo Stūlpai schemą ir įvertinti, ar jūs sugebate valdyti šį elementą.

Gyventojų charakteristika

8. Kaip apibrėžti giminystę ir kitus gyvenimo aspektus pagal grandinė Keturi Likimo Stulpai.
Keturi Likimų Stulpai shemosė žmogaus santykiai yra simbolizuojami dviem būdais. Galite juos apibrėžti kaip tarpinį:
- „Namai“ - vieta Keturų Likimų Stulpai schemoje.
- „Žvaigždės“ - per elementų ryšį su asmenibės Elementų: jis - dangaus kamiėnas dienos Stulpą.
Pavyzdžiui, dangiškosios kamiėnas mėnesio Stulpa visada simbolizavo tėvą, o mėnesinio Stulpo žemiška šaka yra motina.

"Namai"

Lentelė 10
ValandaDienaMėnuoMetai
SūnusAsmenybėTevasSenelis
DukraSutuoktinisMotinaMočiutė

Žvaigždės
(giminaičiai)

Kadangi dangaus kamiėnas dienos Stulpa reprezentuoja asmenį, tiems, kurie yra giminaičių nariai, atsižvelgiant į jų asmenybes, gali būti suteikta kitų elementų. Gyventojų nustatymo taisyklės, kai asmuo yra vyras, pavyzdžiui:
Motina - Elementas, Išsiplėtino asmenybės. Tėvas - elementas, kurįs asmenybė sugriaudino. Palikuonys - elementas, kurį sugriaudino asmenybę. Žmona - elementas, kurį gali išspręsti žmogus (tas pats, kas tėvui). Broliai ir seserys - tas pats Elementas, kaip pas asmenybė.
Šeimos ryšiai vyrams.

Lentelė 11
LytisAsmenybėMotina, uošvis Tevas, žmonaPalikuoniaiUošvėBroliai ir seserys
VyrasMetalasŽemė MedisUgnisVanduoMetalas
VyrasMedisVanduo ŽemėMetalasUgnisMedis
VyrasVanduoMetalas UgnisŽemėMedisVanduo
VyrasUgnisMedis MetalasVanduoŽemėUgnis
VyrasŽemėUgnis VanduoMedisMetalasŽemė

Nustatymo taisyklės del giminaičių, kai asmuo yra moteris, tokiė pat kaip žmogui, tačiau vyrui ir palikoniam yra nustatomos skirtingai: Vyras - Elementas, kuris sugriaudino asmenybę. Palikoniai Elementas Išsiplėtino asmenybė
Gimines ryšiai moterims
Lentelė 12
LytisAsmenybėMotina Tevas, anytaPalikuoniaiVyrasBroliai ir seserys, uošvis
MoterysMetalasŽemė MedisVanduoUgnisMetalas
MoterysMedisVanduo ŽemėUgnisMetalasMedis
MoterysVanduoMetalas UgnisMedisŽemėVanduo
MoterysUgnisMedis MetalasŽemėVanduoUgnis
MoterysŽemėUgnis VanduoMetalasMedisŽemė

Apibrėždami Likimą del giminaičių, pagal Keturi Likimo Stulpai schemą , turėtume apsvarstyti „namą“ ir „žvaigždes“, kurios yra savarankiškos, rodantis atitinkama giminystės ryšys.
Sveikata

9. Pavyzdžiui, Jėjgu noritė sužinoti, koks tėvo sveikatos buklė, peržiūrėdami savo Keturių Likimo Stulpų schemą, reikia patikrinti Dangaus kamiena Mėnesio Stulpo tai pat Elementas, kurį asmenybė sugriaudino. Jei apskritai tai nėra palanku (8 lentelė), tada tėvas (arba žmona) bus silpna sveikata. Mūsų pavyzdyje, vyriškas Metalas:

Gimimo kortelė, žemelapis
ValandaDienaMėnuoMetai
ВM BO
ОМ ЗZ

Jėjgu noritė sužinoti, koks tėvo sveikatos buklė, reikia peržiūrėti dangaus kamiena Mėnesio Stulpo - B (Vanduo) ir elementas, kurį sugriaudino asmenybę (Sugriaudimo Ciklas) - Medis. Apskritai Medis ir Vanduo yra naudingi individui:
jie atspindi asmeninės energijos perteklių (8 lentelė); Medis simbolizuoja turtingumą, o Vanduo yra asmenybės intelektas,
be to: Vanduo sukels Medį (turtingumą). Tai reiškia, kad tėvo sveikata yra gera.

Kaip apibrėžti įvairius gyvenimo aspektus
Toliau pateiktoje lentelėje pateikiami įvairių asmenybių artimiausių giminaičių gyvenimo aspektų, kuriems būdingi įvairūs elementai, charakteristikos.
Lentelė 13 (Vyrams)
Tipas,
(elementas)
asmenybė
Тurtas,
pinigai
Valdžia
ir viešoji
pozicija
visuomenėje
Įštekliai
ir švietimas,
palaikymas,
avtoritetas
Intelektas
ir siekimas,
saviraiškos
Kolegos
ir draugai,
konkurentai
VyrasŽmona, tevas Sūnus, dukraMotina ElementasAsmenybė
MedisŽemėMetalas VanduoUgnisMedis
ŽemėVanduoMedis UgnisMetalasŽemė
VanduoUgnisŽemė MetalasMedisVanduo
UgnisMetalasVanduo MedisŽemėUgnis
MetalasMedisUgnis ŽemėVanduoMetalas

Lentelė 14 (Moterims)
Tipas,
(Elementas)
asmenybė
Тurtas,
pinigai
Valdžia
ir viešoji
pozicija
visuomenėje
Įštekliai
ir švietimas,
palaikymas,
avtoritetas
Intelektas
ir siekimas,
saviraiškos
Kolegos
ir draugai,
konkurentai
MoterisVyras, tėvas Sūnus, dukraMotina ElementasAsmenybė
MedisMetalasUgnis VanduoUgnisMedis
ŽemėMedisMetalas UgnisMetalasŽemė
VanduoŽemėMedis MetalasMedisVanduo
UgnisVanduoŽemė MedisŽemėUgnis
MetalasUgnisVanduo ŽemėVanduoMetalas

Sėkmės Stulpai
10. Kaip nustatyti Sėkmės Stulpus.
Laimės stulpus galima apibrėžti 15 lentelėje arba 16 "eilutėje" taip pat dokumente „Kodas“ atidarant metų žemėlapį. Vyras, gimęs sausio mėnesį, ir moteris, gimusi Yin Metais:
- Stulpai nustatomi, skaičiuojant į priekį nuo mėnesio Stulpos.
Vyras, gimęs Yin metais, ir moteris, gimusi Yang Metais: - Stulpai nustatomi, skaičiuojant nuo mėnesio Stulpos.

Lentelė 15
KamienasBвД дOoЗз Mм
AtšakaЗoO zMмZв Bз
KamienasBвДд OoЗзM м
AtšakaДдЗo OzMмZ в
KamienasBвДд OoЗзM м
AtšakaBзДд ЗoOzM м
KamienasBвДд OoЗзM м
AtšakaZвBз ДдЗoO z
KamienasBвДд OoЗзM м
AtšakaMмZв BзДдЗ o
KamienasBвДд OoЗзM м
AtšakaOzMм ZвBзД д

Lentelė (Liniote) 16
Dangaus kamienai: B-в-Д-д-O-o-З-з-M-м-B (ir t.)
Žemės atšakos: З-o-O-z-M-м-Z-в-B-з-Д-д-З (ir t.)

Mūsų pavyzdyje, vyriškas Metalas, jo mėnesio Stulpas - B/З
Mėnuo
B
З

Visos Stulpos, po mėnesio Stulpo B/З (15 lentelė), ir tai yra šiam vyrui skirtos Sekmės Stulpai. Sužinoją amžius nuo kurio, prasidės pirmasis Sekmės Stulpas, pridedamą į jį dešimt, dvidešimt, trisdešimt ir kt. jus sužinosite, kokio amžiaus prasideda kiekvienas paskesnis Sekmės Stulpas.
Stulpai šiam vyrui: 17 lentelė
1020304050 60708090100110
вДд OoЗ зMм Bв
oOz MмZ вBз Дд

11. Kaip nustatyti amžių, nuo kurio kiekvienas Sekmės Stulpas pradeda veikti.
Amžius nuo kuriuos pradės daryti įtaką pirmasis Sekmės Stulpas, galite sužinuotii iš tų metų Žemėlapio, kuriame gimė asmenybė.
Šis skaičius yra priešais gimimo datą Mėtų kodas.
Kairėje kortelės pusėje yra stulpelis vyrams, moterims - dešinėje kortelės pusėje.
Mūsų pavyzdyje, pirmasis Sėkmės Stulpas pradės daryti įtaką Likimų asmenybėi - vyras Metalas, vaikystėje, nuo 9 metų, moteriai nuo 1-u mėtų.
Gimimo dienos kodai
Lentelė 18
0604M/М B/З O/Z91

12. Prieš tęsdami rizikingus veiksmus, nustatykite, kur jus esatė, palankiam sėkmės stulpelyje ar nė. Palankus toks Stulpas, kuriame yra gerieji elementai. Jei žmogus atranda tai, ko reikia sėkmės stulpelyje, jis gali išdrįsti savo pinigus išleisti į verslą. Greičiausiai jos investicijos duos didelį pelną. Tačiau realiame gyvenime ne visi turi sėkmės stulpus, kurie sudetijė turiė tik palankus elementus. Dažnai sėkmės stulpas, tam tikra mūsų gyvenimo juosta, galiė susidurti sų to kad yra balansas palankus ir nepalankus elementus. Pavyzdžiui, silpnas Ugnies asmenybė, kuriai reikia Medžiu palaikymo, gali susidurti su to, kad sekmes stulpas yra Medis ir Žemė, ir Medis yra dangaus kamienosė, o Žemė yra žemiškoje atšakoje. Taigi, tada reikia būti atsargėsniam. Paprastai galima pasakyti, kad:
kiekvienas sėkmės stulpas daro įtaką ateinantiems 10 metų, ir tai reiškia:
- dangaus kamieno įtaka vyrauja per pirmuosius penkerius gyvenimo metus,
- žemės šakos įtaka per ateinančius penkerius metus.
Todėl minėtą silpną asmenybę pirmuosius penkerius metus galima pamėginti išnaudoti savo pačių galimybėms ir susilaikytis nuo rizikingų veiksmų antroje šio sėkmės stulpėlių pusėje.
Praktika rodo, kad dešimties metų sėkmės stulpąlyje turi savo keltuvus ir skilimas.
Žmogus, kuris yra palankiam sėkmės stulpelyje, gali pastebėti, kad kai kurie iš 10-s iš jų yra geresni už kitus.
Taigi, bė sėkmės stulpo analizės, taip pat būtina atidžiai išsiaiškinti, atsižvelgiant į kiekvienus konkrečius metus ir net mėnesį, dieną ir valandą.
Kalendoriuje elementų poveikis keičiasi kiekvienais metais, diena ir valanda. Dėl šios įtakos, taip pat sąveikos tarp penkių elementų visumoje ir įvyksta labiausiai tikėtini įvykiai.
Naudodamiesi penkiais elementais ir jų santykiais, mes bent jau galime teoriškai apibrėžti laikotarpis palankus įvykius, susijusius su valandos tikslumu, ir išspręsti daugelį kitų problemų: pavyzdžiui, investuoti ar neinvestuoti pinigų (laiko, jėgos) vienoje ar kitoje įmonėje.
Tam reikia atidžiai išanalizuoti savo sėkmės stulpus ir atsakyti į šiuos klausimus:

- Ar esu palankiam sėkmės stulpė ar nė?
- Ar šie metai man yra geri ir ar Mėtų Elementas palaiko mano Likimą?
- Ar artimiausia ateitis, tarkime, artimiausi šeši - dvylika mėnesių, yra palanki?
- Ar yra aršios konkurencijos požymių?
Jei yra tokių dalykų, kokia yra priešininko stiprybė, palyginti su mano?
Konkurencija

Jei asmenybės elementas yra Medis, tada Medis taip pat turi galią imituoti kolegą ir draugą bei bendrus žmonės, kurie yra vienodose padėtyse arba turi tą pačią socialinę padėtį su jumis. Jei asmenybė silpną, tokie bendradarbiai gali būti naudingi, todėl tai gali būti draugai, pasirengę pasidalinti su jumis kroviniu. Bet jei asmenybė yra stipri, tada tokiam palaikymui nereikia: tai tik dar labiau paryškina asmenybės stiprybę ir įveda tolesnį jūsų gyvenimo disbalansą. Tokiu atveju šie žmonės jums bus ne draugai, o priešai. Atitinkamos elemento pozicijos dažnai yra griežtos sąvokos simboliai: konkurentai pasiima asmenybes turtą. Jei konkurentai pasirodo tam tikrais metais, tada reikia palyginti Metų elementą su asmenybės elementu, norint nustatyti, kuris iš jų yra stipresnis. Jei mėtų „Elementas“ yra gana stiprūs metai, greičiausiai būsi nugalėtas konkurencijoje ir tokiais metais nereikės rizikuoti rimtomis verslo rizikomis.

Suderinamumas

Verslo partnerio pasirenkymas, tam tikru atžvilgiu, panašus į pasirenkymą žmonos ar vyrą, nes daugeliu atvejų bruožų suderinamumas yra pagrindinis.
Pagal metodą - Keturi Likimo Stulpai pasiekti harmoniją, reikia styprinti tas Elementas, kuris atnešą balansą žmogų schemojė. Keturi Likimo Stulpai kiekvieno partnerio privalo turėti daug Elementos pozicijų, kurie būtų tinkami kitam (8 lentelė).
Jei vienas asmuo yra silpnas Ugnis, kurys reikia palaikyti ir pamaitinti Medžio Elementui, tada jam tinkamas kompanionas kuriame pagal Keturi Likimo Stulpai schemą, daug Medžio ir Ugnies.
Žmogus, turintis daug Medžių, turės padėti silpną Ugnį turinčiam žmogui ir pridėti prie jo.
Jei esamas žmogus silpnas Ugnis ir turiė daug Žemės, jis taip pat bus suderinamas su kompanionų, Kuriosė pagal Keturi Likimo Stulpai schemą, vyrauja Medis,de ją, Medžiui reikalingą Žemė, kad sušvelnintų per didelę Medžio energiją.
Remiantis tokia partneryste, partnerystė laikoma pelninga ir ilgainiui gali pasirodyti labai suderinta, bent jau žmonių santykių srityje.
Kai kurie verslo procesai, kuriuos naudoja žmonės, analizuoja kiekvieną kandidatą į pelną: tik geras žmogus gali gerai dirbti ir gauti tai iš darbo pasitenkinimas. Gana logiška laukti, kad laimingas sveikas darbuotojas geriau dirbs negų darbuotojas kuris yra nuolat susiduria su kliūtys ir amžinai problemos. Sėkmingas darbuotojas yra pelningesnis viršininkui ir įmonei.

Žmonių tipai
Preliminarus kandidato nustatymas tam tikrai veiklos sričiai.
Veiklos mastą nustato dominuojantis elementas Keturių Likimo Stulpų schemoje.

Lentelė 19
AsmenybėGalingasPinigingas KūrybingasAkademinės
UgnisVanduoMetalas ŽemėMedis
VanduoŽemėUgnis MedisMetalas
ŽemėMedisVanduo MetalasUgnis
MedisMetalasŽemė UgnisVanduo
MetalasUgnisMedis VanduoŽemė

Galingas tipas
Galingam tipui Labiausiai būdingi žmonės pagal Keturių Likimo Stulpų schemą pirmenybė teikiama Galios elementui, kuris nurodytas kaip Elementas, paklūstantis asmenybei, Naikinantis Asmenybės elementą.
Žmogus, turintis labai stiprų galios elementą, pavyzdžiui, Mao Cze Dunas ar daugelis kitų iškilių politinių ir svetingų lyderių, turi polinkį į politiką ir kovoją už valdžią. Tačiau asmuo, turintis dominuojantį galios elementą, kurio nėra tiek, kiek y Mao, gali ir netapti politiku, tačiau galiė būti labai geras administratorius ar vadybininkas didelėje kompanija. Jei reikia, kad asmuo būtų išrinktas grynai administraciniu asmeniu, būtų pagrįsta įsitikinti, kad pas asmuo yra stiprus Galios Elementas. Tokie žmonės dažnai pasirodo disciplinuoti, pastovūs, naudojasi autonomija. Tai yra potencialūs lyderiai, kurie gerai užima vadovaujančias pareigas.

Pinigingas tipas
Keturių Likimo Stulpų schemmuose tokio tipo žmonių vyrauja Pinigų Elementas, kuris apibūdinamas kaip Elementas, paklūstantis asmenybei, naikinantis Asmenybės elementą. Jeigų Pinigų elemento pozicijų yra daug, tai reiškia, kad pinigai ir turtas turi reikšmingą vaidmuo žmogaus gyvenime.
Kūrybingas tipas
Kūrybai Keturių Likimo Stulpų schemojė atitinka Elementas, kurį Išsiplėtino asmenybė.
Jejgų žmonės yra gausiai aprūpinami Kūrybingoų Elementų, dažniausiai išsiskiria savo protų ir su skonių apsirengės. Tokie žmonės puikiai susitvarko su darbu, reikalaujančio asmeninio ir Kūrybingo darbo. Šiuo metu atminkite: tikimasi, kad Kūrybingas elementas Išsiplėčiamas asmenybės elementų, todėl per didelį jėgą Kūrybingos elementų reiškią, kad Asmenybė būs silpną. Todėl būtina atskirai kontroliuoti perteklinį Kūrybingos elementą Keturių Stulpų schemoje. Norint turėti Kūrybingas sugebėjimą, žmogus turi būti aprūpintas reikiamais įštekliais. Elementas, kuris mums paprastai reikalingas Kūrybingo elementui subalansuoti, vadinamas įšteklių elementu. Tai yra Elementas, kuris Išsiplėčiamas Asmenybės elemento.
Akademinės tipas
Žmonės Keturių Likimo Stulpų schemojė kurios yra daug nė pinigų ir nė Kūryba, o įšteklių elementas, dažniau patraukti mokslo ir akademinio pasaulio link ir geriau tinka darbui, kur reikalingas planavimas ir tyrimai. Pavyzdžiui, Albertas Einšteinas buvo Ugningas žmogus, gimęs pavasarį, kai medis klestėjantys. Ugningam Asmenybėi Medis yra moterų elementas ir todel yra įšteklių elementas. Stiprus Medis Keturių Likimo Stulpų schemojė Einšteino leido jam pasiekti dideliės Sekmės mokslo tyrimais.

Žemės atšakosos derinys
Žemės atšakos gali „suderinti“ ar „susidurti“ su kitu draugu. „Susidūrimas“ yra konfliktas, o „derinys“ - harmonija ir ramybė. Žemiau yra Žemės atšakosos poros, kuriė „suderinti“ ar „susidurti“ su kitu draugu.

Lentelė 20
susidurtisuderinti
Žemės atšaka:Žemės atšaka:
мėnuo-- --dienosmėnuo-----dienos
B-- --OB-----з
в-- --oв-----Д
Д-- --MZ-----д
д-- --мz-----O
з-- --zM-----o
З-- --Zм-----З
Kurią dieną priimti svarbų sprendimą:
Nesirinkite dienos, jejgų žemės atšaka "susidurs" su mėnesio žiemos atšaka.
Pavyzdis: svarbus reigynis suplanovotė mėnesio Žvaigždžių-skaitmėnių mėtais, bet jo žemes atšaką yra д, - Yin Medis, ir jus noritė renginys padaryti šį mėnesi, jams reikia vengti dieną, kada jo žemes atšakosė yra Yin Metalas, todel kad Yin Metalas "susidria" su Yin Mėdžių.
Tokios dienos vadinamos „ susidūrimų dienomis“ ir laikomos netinkamomis.
Kai pasirenkate pratimą pradėti tam tikrą dieną, remdamiesi šia taisykle, turite vengti Valanduos „susidūrimo“.
Pavyzdžiui, Yin Medžio dieną Valandos „susidūrimas“ bus Valanda Yin Metalas д-м, kuris Vakarų kaliendoriujė yra tarpė tarp 5 ir 7 vakaro valanduomis. Vakarų laikrodis: 17.00 - 19.00 val., o abėcėlinis Kalendoriaus laikrodis: м Lentelė - 2,
Iš tos pačios mastymas, jei turite Keturi Likimo Stulpų shemojė, žiemos atšaką jūsų Gimimo metais yra - Yin Medis ( 1951 mėtai), nė rinkitės del renginių dieną, kuris turiė Yin Metalas žemės atšakojė.

- - - - - - - - - - -
Privati nuosavybė:
dar ne gimusius vaikus ir tuos, kurie ankščiau nustatyto laiko (iki 60 metų)
išėjo iš Saulės - Pasaulio - i Tamsos Pasaulį.