LETUVA
Oficialiai vadinama Lietuvos Respublika, dalinama i penkis regionus. Visa šalies teritorija suskirstyta į 10 apskričių.

Lietuva

Lietuvos Respublika yra nepriklausoma daugiapartine parlamentine respublika su kai kuriais pusiau prezidentinio valdymo požymiais. Istatymu leidžiamoji valdžia priklauso Seimui, vykdomoji valdžia – Vyriausybei. Teritoriniu požiuriu Lietuva yra centralizuota unitarine valstybe. Savivalda yra vienpakope, žemiausiame lygmenyje.
Lietuvos veliava

Lietuvos herbas


Lietuvos Respublikos Seimo herbas

Lietuvos Respublikos Prezidento veliava


Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos herbasKAUNAS, LIETUVA. 2019 m.