Kalendorius. Pranašyste “Žmonės nusidavimų (istorijos) nepažįstantieji vis yra vaikai”
(Homines historiarum ignari semper sunt pueri)
Поющие звёзды


IŠĖJAI

Tu išėjai netaręs mums "sudie"...
Nepasiėmęs nieko į naujus namus,
Apgobdamas mus gedulo skraiste,
Nutraukęs nebaigtus darbus,
Palinkusią nuo širdgėlos motulę palikai.
Per skruostus rieda ašara sūri,
Tu pasmerkei liūdėti amžinai.
Man broliu tapo skausmas,
Esu aš begalinio ilgesio glėby.
Nuo širdgėlos aptemo man dangus,
Vaitoja siela parklupusi tamsos kely.

VAKARĖ

Бегущая волна

KAUNAS, LIETUVA. 2013.11.12.