Кalendorius. Pranašyste “Žmonės nusidavimų (istorijos) nepažįstantieji vis yra vaikai”
(Homines historiarum ignari semper sunt pueri)
Поющие звёзды

POEZIJA

Poezija - tai ypatingas kūrinys,
Žodžiai suverti it uogos ant smilgos.
Poezija - tai sielos ir minčių derinys,
Tai apmąstymų minutės ilgos...
Jausmai užpildo mano sielą,
Liejasi it vynas per kraštus.
O, kad visi žinotų kas man miela,
Siunčiu savas mintis - rašau raštus.
Aš ne poetas, ne išminčius,
Tai mano dvasios spindulys.
Ištrūkęs iš vidaus narvelio į paviršių,
Viešam pasauly paskraidys.
Slapčia atlėks į jūs namus, palinkęs
Minčių pulsavimo pasiklausys.
Atgal sugrįš į širdį - žodžius surinkęs
Parneš klajojančius kitų jausmus.

(Vakarė)

Бегущая волна

KAUNAS, LIETUVA. 2012.11.11.