Кalendorius. Pranašyste “Žmonės nusidavimų (istorijos) nepažįstantieji vis yra vaikai”
(Homines historiarum ignari semper sunt pueri)
Поющие звёзды

ESU LAISVA

Esu laisva lyg paukštė,
Nevaržo mano sielos narvas.
Galiu pakilt į svaigų aukštį...
Dangus - šaltinis mano džiaugsmo,
Nuo melo, veidmainystės... šarvas.
Nepuošiu aš apgaulės vainiku savęs,
Mane šaltinio gurkšnis atgaivina.
Kur pyktis, neapykanta nuves?
Toks trumpas kelias šiam pasauly,
Paleistuvystė ir godumas dvasią sunaikina.
Vilioja širdį visatos paslaptys, didybė...
Lyg pieno upė teka Vėlių takas,
Kuriuo mes skrendame į amžinybę.
Gyvenimo kelionės pabaiga tenai...
Jis priglaudė laimingus ir prakeiktus,
Jiems suteikė ramybę amžinai.
Palikę titulus ir turtus žemėje,
Keliauja amžinu keliu, visi vienodi -
Lyg gime: beturčiai ir didikai... beveidžiai,
Jokie nepuošia skirtumo ženklai.
Pasigailėjimo verti dviveidžiai...
Esu laisva gyvenimo platybėje ašai.

(Vakarė)

Бегущая волна

KAUNAS, LIETUVA. 2013.07.20.