Кalendorius. Pranašyste “Žmonės nusidavimų (istorijos) nepažįstantieji vis yra vaikai”
(Homines historiarum ignari semper sunt pueri)
Поющие звёзды


SIELA

Sielos protrūkis,
Kaip altoriaus šiluma...
Tai meilės kitam - taurė,
Tai vilties spindulys,
Šiluma sužvarbusiai,
Nuo negandų šalčio
Sustingusiai širdžiai,
Tai ištiesta ranka
Giliam vandeny.
Siela - tai plonytė gija,
Tai plonutė žvakė.
Kitam nušviečia kelią,
Užpildo širdį gerumu
Tiktai kentėdama,
Sudegdama lyg plaštakė.

(Vakarė)

Бегущая волна

KAUNAS, LIETUVA. 2013.05.22.