Кalendorius. Pranašyste “Žmonės nusidavimų (istorijos) nepažįstantieji vis yra vaikai”
(Homines historiarum ignari semper sunt pueri)
Поющие звёзды


ĮKALINAI

Tu į mano gyvenimą įsiveržei...
Lyg viesulas į užuovėją ramią.
Širdį nuodėmės žiedu suveržei,
Pavergei protą, prirakinai sielą
Benamę, kaip kekšę
Prie sekso stulpo savo hareme.
Kaip šaltinis meilės troškulį
Malšinai, užvaldei mano jausmus...
Pririšai ant aistros laužo...
Užliejai lyg vandenynas gilus.
Sąžinės kančiose kankinausi,
Norėjau nugrimzti į užmarštį,
Pažvelgt į amžinybę...meldžiausi...
Paleist iš nuodėmės prašiau...
Skambėjo aidu dvasios dejonės,
Suklupusi siela, kaip paukštė
Įkalinta jausmų narve, meldė
Laisvės, meldė Dievo malonės...

(Vakarė)

Бегущая волна

KAUNAS, LIETUVA. 2013.04.27.