Кalendorius. Pranašyste “Žmonės nusidavimų (istorijos) nepažįstantieji vis yra vaikai”
(Homines historiarum ignari semper sunt pueri)
Поющие звёздыNEKALTAS

Atpirkimo ožys, kaip talismanas -
Pas mus visus yra kišenėje.
Kai širdyje tik sumaištis,
O galvoje vandens vien klanas,
Mes drįstam Dievą apkaltinti apgaule.
Kaip padeda mums talismanas?
Šviesa jo - lyg tamsią naktį saulė...
Savo bjaurastį nuskurdusi dvaselė
Suverčia ant Viešpaties pečių:
- Tu atsakingas dėl mano nuodėmės,
Kad niekšas aš -Tava kaltė, teigiu...
Prašiau ne kartą - išgirsk mane,
Apsaugok nuo nuopolio dėmės.
Juk tu kuri likimą mano...!
Gyvenimą laikai savam delne...
Todėl nepaprašysiu atleidimo tavo,
Dėl savo nuodėmingos padermės.
Nusikalsdami - smulkiais žingsneliais
Slenkame į liūną: pavogiau, pamelavau,
Ir taip lipu žemyn laipteliais...
Nužudžiau po metų gal...artimą tavo
Ir nepastebėjau, kaip velniui
Skolingas aš likau - gyvenimą savo.

(VAKARĖ)

Бегущая волна

KAUNAS, LIETUVA. 2013.03.17.