Kalendorius. Pranašyste “Žmonės nusidavimų (istorijos) nepažįstantieji vis yra vaikai”
(Homines historiarum ignari semper sunt pueri)
Поющие звёздыMAMA

Mama,tu esi pasaulio vidurys
Visatos platybėse.
Tu esi saulės spindulys
Iš tamsos atklydęs.

Mama, tu esi pasaulio išmintis
Su gėrio lobiais širdyje.
Tu esi gyvenimo ašis
Su slypinčia meile tavyje.

Mama, tu esi rasos lašelis
Saulėje tviskantis.
Tu esi šaltinio vanduo
Troškulį malšinantis.

Mama, tu esi tyro oro gurkšnis
Vandenyno gelmėje.
Tu esi kelrodė žvaigždė
Gyvenimo kelyje.

Mama, tu esi jūros banga,
Glostanti mažą smiltelę.
Tu esi gyvenimo sala
Su švyturiu rodančiu kelią

(VAKARĖ)

Бегущая волна

KAUNAS, LIETUVA. 2012.02.16.